01af33bdd7ee269e795ac5d5d1a9e1b3 - 27/04/2017 - 16:33

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, december 27, 2006

Programmawet (I)
Titel III. Hoofdstuk 6. Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers
Titel XIV. Hoofdstuk 6. Wijziging van rubriek 25-1 van de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (fonds bestemd voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen)

Inwerkingtreding op 7 januari 2007

financiën
lucht
producten
asbest
belastingen
gevaarlijke stof
klimaat
toelage
Ook beschikbaar in: Frans