02301660588c5fec2f562a22387fff9b - 24/03/2016 - 14:31

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, maart 23, 2016
Verordening (EU) 2016/439 van de Commissie van 23 maart 2016 tot wijziging van bijlage IV bij verordening (EG) n° 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), calciumcarbide, kaliumjodide, natriumwaterstofcarbonaat, rescalure en Beauveria bassiana stam ATCC 74040 en Beauveria bassiana stam GHA
Inwerkingtreding op 13 april 2016
producten
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans