9312e051d74540ff841681a4869be106 - 29/03/2017 - 16:16

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, december 23, 2016
BBH houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Elsene voor de goederen gelegen Majoor René Dubreucqstraat 39 en Troonstraat 143-145 -1050 Elsene
Inwerkingtreding op 8 januari 2017
planning
onteigening_besluit
Ook beschikbaar in: Frans