0b2472bd15b5d0615c9ee8bbe9adad20 - 30/11/2015 - 16:02

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, november 25, 2015
Richtlijn (EU) 2015/2193 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties
Omzettingstermijn : 19 december 2017
Inwerkingtreding op 18 december 2015

 
lucht
uitbatingsvoorwaarden
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans