0ce9972fab5f8dd7585dbf8d0ee39a39 - 19/04/2017 - 17:16

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, juni 20, 2012

MB tot opheffing van het MB van 23 december 2011 houdende vaststelling van de broeikasgasemissierechten die kosteloos toegewezen worden aan de vliegtuigexploitanten voor het jaar 2012 en de periode 2013-2020

Inwerkingtreding op 4 juli 2012

lucht
gevaarlijke stof
klimaat
luchtvaartterrein
Ook beschikbaar in: Frans