92d5d0674fca98b10dc1b739cd95f4a6 - 30/11/2015 - 16:38

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, september 25, 2015
HJEU. Arrest van het Gerecht. Zaak T-360/13
REACH; opname van chroomtrioxide op de lijst van stoffen waarvoor een autorisatieverplichting geldt; vormen van gebruik of gebruikscategorieën die zijn vrijgesteld van de autorisatieverplichting; begrip bestaande specifieke Gemeenschapswetgeving die minimumeisen aan het gebruik van de stof stelt in verband met de bescherming van de gezondheid van de mens of het milieu; kennelijke beoordelingsfout; evenredigheid; rechten van de verdediging; beginsel van behoorlijk bestuur 
producten
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans