0f0fb4c22756bc41832c81c08b85c7eb - 30/06/2016 - 15:43

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, juni 17, 2016
Verordening (EU) 2016/1016 van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor ethofumesaat, etoxazool, fenamidone, fluoxastrobin en flurtamone in of op bepaalde producten
Inwerkingtreding op 19 juli 2016
producten
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans