0ff42c967695049257c049926dfdd61d - 28/07/2016 - 14:20

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, oktober 27, 2009

KB ter toewijzing van een subsidie van 650.000 EUR in het kader van de renovatie van geklasseerde gebouwen en dit in toepassing van bijakte nr. 10 van het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen

erfgoed
financiën
Brussel
stadsvernieuwing
toelage
Ook beschikbaar in: Frans