10f7fe11b4ae52d02a344e5b460c0d91 - 19/04/2017 - 16:27

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, juli 3, 2012

KB tot wijziging van het KB van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen op het vlak van de fondsen voor middellange en lange termijn

Inwerkingtreding op 29 oktober 2012

afval
straling
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans