11351516b1519df224ebd06db5719c49 - 28/06/2016 - 16:29

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, juni 23, 2016
Verordening (EU) 2016/1017 van de Commissie van 23 juni 2016 tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft anorganische ammoniumzouten
Inwerkingtreding op 14 juli 2016
producten
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans