e79e3572b8dbd4077deb1349a387140e - 16/11/2015 - 15:52

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, november 10, 2015
Verordening (EU) 2015/2002 van de Commissie tot wijziging van de bijlagen IC en V bij verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen
Inwerkingtreding op 1 december 2015
afval
afval (vervoer)
Ook beschikbaar in: Frans