118b8c5c0b2371c76a4ed8cd77fed0c4 - 25/04/2017 - 11:46

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, november 30, 2015
Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle houdende de vaststelling van de risicozones en de zones bedoeld in respectievelijk artikel 4 en artikel 70 van het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen
Inwerkingtreding op 21 december 2015
producten
straling
industrieel ongeval
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans