97319156935aa0eb4c7cbca19550bfe9 - 09/03/2016 - 10:16

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, maart 12, 2015
Raad Van State. Bericht van beroep
Beroep tot vernietiging ; verkavelingsvergunning die op 11 december 2014 door het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Vorst is afgegeven aan de nv VANHAERENTS ter goedkeuring van de verkaveling van een goed gelegen aan de Van Volxemlaan en de Deltastraat, alsook van het gunstig advies dat is uitgebracht door de gemachtigde ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
vergunning
Raad van State
Vorst
beroep
Ook beschikbaar in: Frans