15250

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, februari 12, 2015
Grondwettelijk hof. Arrest nr. 16/2015
Verzoekschrift tot nietigverklaring ; ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 11 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode ; gedeeltelijke vernietiging
huisvesting
Brussel
beroep
Sint-Lambrechts-Woluwe
Ook beschikbaar in: Frans