d0d6b07b9026ab0683bc174fe2e0d0dd - 19/07/2016 - 16:06

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, maart 10, 2015
KB tot wijziging van het KB van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
Inwerkingtreding op 30 maart 2015 
afval
producten
productnormen
elektriciteit (toestel)
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans