15271

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, maart 5, 2015
Rectificatie van gedelegeerde verordening  (EU) nr. 65/2014 houdende aanvulling van richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke ovens en afzuigkappen
Inwerkingtreding op 20 februari 2014
energie
informatie
elektriciteit (toestel)
Ook beschikbaar in: Frans