173ab400a7cff29328d7ade2f415d90d - 20/04/2017 - 13:01

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
maandag, mei 23, 2011

KB tot wijziging van het KB van 25 maart 1999 houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen

Inwerkingtreding op 16 juni 2011

afval
productnormen
gevaarlijk afval
gevaarlijke stof
nuttige toepassing
verpakking
Ook beschikbaar in: Frans