176e8b94c7146b8d8bc94a548e919dbe - 19/01/2016 - 17:48

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
maandag, januari 18, 2016
Verordening (EU) 2016/46 van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat de maximumgehalten aan residuen van oxadixyl en spinetoram in of op bepaalde producten betreft
Inwerkingtreding op 8 februari 2016
producten
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans