18361ad2d1962414dbf49e9249d520e3 - 06/11/2015 - 08:55

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, november 4, 2015
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1980 van de Commissie van 4 november 2015 tot rectificatie van verordening (EG) nr. 1235/2008 houdende bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft
Inwerkingtreding op 6 november 2015
duurzame ontwikkeling
informatie
producten
Ook beschikbaar in: Frans