1401832b12887b51b9ac79e605068bfb - 02/02/2016 - 16:23

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, september 18, 2015
KB tot vaststelling van een kader voor het bepalen van de vereisten inzake biologische afbreekbaarheid en desintegreerbaarheid van producten die ontwikkeld zijn om via het toilet te worden afgevoerd
Inwerkingtreding op 1 juli 2016
afval
water
water-afvalwater
Ook beschikbaar in: Frans