3b93d24a29c1e128b52bdc97ced3fbdc - 06/06/2016 - 17:22

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, mei 31, 2016
Verordening (EU) 2016/863 van de commissie tot wijziging van de bijlagen VII en VIII van het reglement (EU) 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en de beoordeling en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft huid corrosie/- irritatie, ernstig oogletsel/oogiritatie en acute toxiciteit
Inwerkingtreding op 21 juni 2016
 
producten
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans