3d391850fbb40baf97314ad6670c08cd - 23/03/2017 - 15:33

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Federale staat
woensdag, oktober 5, 2016
KB tot wijziging van KB van 20 september 2005 houdende uitvoering van artikel 5bis van de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn, op 22 juni 1979
Inwerkingtreding op 6 november 2016  
fauna en flora
fauna en flora
Ook beschikbaar in: Frans