219277210bf0b3df10150a26f61fcf36 - 18/07/2016 - 17:09

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, april 25, 2014

Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving

energie
toelatingen, erkenningen, registraties
EPB_berekening
Ook beschikbaar in: Frans