21d2b36083193dafe917ba3229592ac5 - 20/07/2016 - 16:53

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zaterdag, december 26, 2015
KB tot wijziging van de artikelen 14 en 20 van het koninklijk besluit van 12 maart 2002 betreffende de nadere regels voor het leggen van kabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied binnenkomen of die geplaatst of gebruikt worden in het kader van de exploratie van het continentaal plat, de exploitatie van de minerale rijkdommen en andere niet-levende rijkdommen daarvan of van de werkzaamheden van kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen die onder Belgische rechtsmacht vallen
Inwerkingtreding op 25 januari 2016
water
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans