d03d42596e203846e90f7311211920cb - 19/02/2017 - 19:24

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
donderdag, februari 16, 2017
Verordening (EU) 2017/269 tot wijziging van verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende statistieken over pesticiden, wat de lijst van werkzame stoffen betreft 
Inwerkingtreding op 9 maart 2017
informatie
producten
bestrijdingsmiddel
Ook beschikbaar in: Frans