2a810b323dd0d0685a2e319a3e7e0497 - 14/12/2015 - 15:49

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, november 19, 2015
Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende wijziging van de beslissingen van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode ten gevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving, voor de beoordeling van het vraaggestuurde ventilatiesysteem, en met een geldigheid tot en met 31/12/2014
energie
EPB_berekening
Ook beschikbaar in: Frans