607f15e3756391037019bf65400de993 - 09/03/2016 - 10:15

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, juni 25, 2015
Grondwettelijk hof. Uittreksel uit arrest nr. 93/2015
Prejudiciële vraag ; artikel 19, tweede lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, in samenhang met artikel 11, § 7, van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, gesteld door de Raad van State ; artikelen 10 en 11 van de Grondwet ; geen schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
handelsvestigingen
Raad van State
Ook beschikbaar in: Frans