2b70084e92f9a47493d0a7d0a1c5f75d - 02/02/2016 - 16:18

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, december 17, 2015
KB tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig
Inwerkingtreding op 1 januari 2016
financiën
milieuheffing
Ook beschikbaar in: Frans