2c32be47ec774d3d2df2cb032b6467bd - 16/02/2017 - 16:31

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
vrijdag, februari 10, 2017
Uitvoeringsverordening (EU) 2017/239 tot goedkeuring van de werkzame stof oxathiapiproline overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot wijziging van de bijlage bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie
Inwerkingtreding op 3 maart 2017
producten
productnormen
Ook beschikbaar in: Frans