2d43b6b3549a39416337ae9324d23092 - 07/09/2015 - 11:11

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, september 4, 2015
Verordening (EU) 2015/1494 van de Commissie tot wijziging van bijlage XVII bij verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) wat betreft benzeen
Inwerkingtreding op 25 september 2015
producten
productnormen
gevaarlijke stof
verpakking
Ook beschikbaar in: Frans