2d66e82592cd4f188ab44e233f00eabb - 05/07/2016 - 16:21

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, maart 27, 2015
MB betreffende de methodologie voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse in het kader van de toekenning van de milieuvergunning
Inwerkingtreding op 28 mei 2015
energie
vergunning
EPB
Ook beschikbaar in: Frans