2dbbdfc706e93af813047abb6ad58009 - 18/07/2016 - 16:36

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, mei 22, 2014

KB houdende toekenning van een bedrag van 7.338 (Zwitserse frank) voor de ledenbijdrage van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aan de Wereldunie voor het Natuurbehoud (IUCN) als gouvernementeel orgaan voor 2014
Inwerkingtreding op 31 august 2014 

fauna en flora
financiën
internationale overeenkomst
toelage
Ook beschikbaar in: Frans