2de9200d60d700ecb84887398c74f2b4 - 31/03/2016 - 11:40

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
woensdag, maart 30, 2016
Verordening (EU) 2016/460 van de Commissie van 30 maart 2016 tot wijziging van de bijlagen IV en V bij verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
Inwerkingtreding op 20 avril 2016
producten
gevaarlijke stof
POP
Ook beschikbaar in: Frans