2fca18367cd6c63763a58ee29eeaf46b - 20/04/2017 - 09:50

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, maart 1, 2012

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen en van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu

Inwerkingtreding op 26 maart 2012

afval
sanctie
inbreuk
nuttige toepassing
verpakking
Ook beschikbaar in: Frans