2fe29ed3bec0b9418c362037a9f75366 - 03/02/2017 - 15:06

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Europese Unie
maandag, januari 30, 2017
Verordening (EU) 2017/170 van 30 januari 2017 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor bifenthrin, carbetamide, cinidon-ethyl, fenpropimorf en triflusulfuron in of op bepaalde producten 
Inwerkingtreding op 23 februari 2017
producten
productnormen
Ook beschikbaar in: Frans