300b65aa8552bbc30ee8e0ff3e07dc6a - 19/07/2016 - 14:26

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, december 12, 2014

Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het KB van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming tegen ioniserende straling, zoals gewijzigd bij KB van 22 november 2013 jaar 2015
Inwerkingtreding op 1 januari 2015 

straling
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans