31ebb4ae33a05ddfb102da042bd5880a - 02/02/2016 - 16:06

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
vrijdag, december 18, 2015
Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brusselse Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
Inwerkingtreding op 23 januari 2016
energie
EPB
Ook beschikbaar in: Frans