65688c45f22ea5d5526fa2a110189f2d - 30/11/2015 - 16:06

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, november 20, 2015
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2105 van de Commissie tot goedkeuring van de werkzame stof flumetraline als stof die in aanmerking komt om te worden vervangen, overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot wijziging van uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie
Inwerkingtreding op 11 december 2015
producten
bestrijdingsmiddel
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans