348682107b52ed141093194d04b7cf11 - 18/11/2015 - 13:57

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, november 17, 2015
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2067 van de Commissie tot vaststelling, ingevolge verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad, van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning voor de certificering van natuurlijke personen betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur en koeleenheden op koelwagens en koelaanhangwagens die gefluoreerde broeikasgassen bevatten, en voor de certificering van bedrijven betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat
Inwerkingtreding op 8 december 2015
lucht
producten
gevaarlijke stof
klimaat
koeling (CFK/HCFK/HFK)
Ook beschikbaar in: Frans