34a05a8ef85be364bf99941aea2c1c2c - 05/07/2016 - 16:39

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
donderdag, oktober 9, 2014
KB houdende wijziging van het KB van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het Ministerie van Landsverdediging
Inwerkingtreding op 6 juni 2015
duurzame ontwikkeling
Ook beschikbaar in: Frans