360964cc8ccc22a1aafef1396303f4f9 - 20/07/2016 - 10:37

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, juli 12, 2015
KB tot wijziging van het KB van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het KB van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement
Inwerkingtreding op 14 augustus 2015
productnormen
water
water (zee)
Ook beschikbaar in: Frans