cced21e692890c504599ad6433df6c06 - 02/02/2016 - 16:20

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
zondag, augustus 30, 2015
KB tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2015 aan het permanent secretariaat van de conventie inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (CITES)
Inwerkingtreding op 15 november 2015
fauna en flora
financiën
dier
groenruimte
internationale overeenkomst
toelage
Ook beschikbaar in: Frans