37f6a52ac0b5fbc29e6dbbe4793cabdc - 22/03/2017 - 11:12

Aandacht, het juridisch nieuws wordt niet meer opgevolgd sinds 28 februari 2017. Deze site is niet langer actueel en zal op 1 september 2022 gedeactiveerd worden.
Brussels Hoofdstedelijk gewest
donderdag, november 10, 2016
BBR tot uitvoering van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering  en tot goedkeuring van de "zone voor stedelijke herwaardering", genaamd "ZSH 2016"
Inwerkingtreding op 1 december 2016
planning
stadsvernieuwing
Ook beschikbaar in: Frans