3b7844cc8e4eac2473b9dcd8677cf8da - 19/07/2016 - 10:05

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, januari 8, 2014

MB tot wijziging van het MB van 15 mei 2007 tot regeling van de erkenning van de speciaal erkende gebruikers ingesteld door het KB van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en door het KB van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden
Inwerkingtreding op 25 november 2015 

producten
uitbatingsvoorwaarden
bestrijdingsmiddel
Ook beschikbaar in: Frans