3c28c6961642cc0ab4bc827bd97038ad - 19/07/2016 - 12:04

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
dinsdag, september 30, 2014

KB tot wijziging van het KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en van het KB van 24 maart 2009 tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen voor wat betreft de vrijstelling en het gebruik van beperkte hoeveelheden van radioactieve stoffen in consumptiegoederen
Inwerkingtreding op 10 november 2014 

producten
straling
industrieel ongeval
ioniserende straling
Ook beschikbaar in: Frans