412d19fb6a963e48761764f11123ffe8 - 30/03/2016 - 09:31

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
dinsdag, maart 29, 2016
Verordening (EU) 2016/452 van de Commissie van 29 maart 2016 tot wijziging van de bijlagen II en III bij verordening (EG) n° 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor captan, propiconazool en spiroxamine in of op bepaalde producten
Inwerkingtreding op 19 april 2016
producten
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans