444469f1001bd57d3e8dc90324b0ab27 - 30/06/2016 - 15:42

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
vrijdag, juni 17, 2016
Verordening (EU) 2016/1015 van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van 1-naftylaceetamide, 1-naftylazijnzuur, chloridazon, fluazifop-P, fuberidazool, mepiquat en tralkoxydim in of op bepaalde producten
Inwerkingtreding op 19 juli 2016
producten
gevaarlijke stof
Ook beschikbaar in: Frans