477b2dadc48489759ec6cbfa9c0e6fd0 - 28/09/2015 - 17:31

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Europese Unie
donderdag, september 24, 2015
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1610 van de Commissie tot goedkeuring van Pythium oligandrum stam M1 als werkzame stof voor gebruik in biociden voor productsoort 10
Inwerkingtreding op 15 oktober 2015
productnormen
bestrijdingsmiddel
Ook beschikbaar in: Frans