47f0553ccc20892179528925f8ad917f - 20/04/2017 - 10:37

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
woensdag, december 28, 2011

Wet houdende diverse bepalingen
Titel V. Hoofdstuk 3. Afdeling 2. Wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Het voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig ; CO2-percentage
Belastingvermindering verleend voor de uitgaven die tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk zijn betaald voor de isolatie van het dak van een woning
Vermindering betreffende de energiebesparende uitgaven
Hoofdstuk 7. Wijzigingen van de
Programmawet van 27 april 2007
Uitgaven om een personenauto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus in nieuwe staat te verwerven met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer

Inwerkingtreding op 1 januari 2012

energie
financiën
lucht
belastingen
gevaarlijke stof
klimaat
LPG
toelage
Ook beschikbaar in: Frans