0d5eee868315a30bfda71fbadaeb247a - 23/03/2017 - 16:17

Aandacht, het juridisch nieuws van de site wordt tijdelijk onderbroken vanaf 28 februari 2017.
Federale staat
vrijdag, juli 15, 2016
Wet tot uitvoering van de verordening (EU) n° 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven 
Inwerkingtreding op 7 augustus 2016
producten
veiligheid (brand)
springstof
Ook beschikbaar in: Frans